Avd 50 Styrelse

Ordinarie ledamöter Avdelningsstyrelsen

Ordförande: Sonny Waern

Vice ordförande: Anders Pettersson

Kassör: Göran Israelsson

Sekreterare: Conny Wallén

Studieorganisatör: Hannu Huttunen

Vice kassör: Elvy Dahlsten

Vice sekreterare: Jan Johansson

Suppleanter Avdelningsstyrelsen

Peter Johansson

Vakant

Adjungerade Avdelningsstyrelsen

Arbetsställets Huvudskyddsombud: Jan Grundelius

Arb. Vice Huvudskyddsombud: Erik Johansson och

Peter Johansson

Revisorer

Sammankallande: Börje Österlund

Niklas Wiklund

Ersättare: Vakant